Σαλτίδης Σάββας - Μικροβιολόγος

Το Εργαστήριο

Βιοχημικός Αναλυτής

Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου περιλαμβάνει τον αυτόματο αναλυτή Targa BT 3000 plus με δυνατότητα 300 αναλύσεων την ώρα και καλύπτει μια μεγάλη γκάμα βιοχημικών εξετάσεων.Αιματολογικός Αναλυτής

Ο Act 5 Diff της εταιρείας Beckman-Coulter.

Η πρωτοπόρος εταιρία COULTER εφαρμόζοντας την μέθοδο αναφοράς της κατ'όγκου ανάλυσης (αρχή Coulter) διασφαλίζει ακριβή και αξιόπιστα αποτελέσματα.

Ο αναλυτής παρέχει 26 αιματολογικές παραμέτρους με πλήρη μορφολογία Λευκών, Ερυθρών αιμοσφαιρίων και Αιμοπεταλίων.


Ανοσολογικός - Ορμονολογικός Αναλυτής

Ο αναλυτής Vidas-Biomerieux χρησιμοποιεί την μέθοδο αναφοράς ELISA για τον προσδιορισμό των τιμών των εξετάσεων. Διαθέτει την υποδομή για την διενέργεια πάνω από 80 διαφορετικών εξετάσεων.Το εργαστήριοΠροσωπικό

Κύριος άξονας στην λειτουργία του εργαστηρίου είναι η παροχή αξιόπιστων αποτελεσμάτων και η ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών. Στα πλαίσια αυτά απασχολούνται 2 Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων Ανώτερης Εκπαίδευσης καταρτισμένοι στην χρήση και λειτουργία των αναλυτών.

Αποτελεί βασική μας μέριμνα η συνεχιζόμενη κατάρτιση-εκπαίδευση του προσωπικού σε καινοτόμες τεχνολογίες και μεθόδους, καθώς και η διαρκής παρακολούθηση των εξελίξεων στο τομέα της Διαγνωστικής.

Επίσης απασχολείται 1 άτομο απόφοιτος ΑΕΙ στον τομέα της Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική.