Σαλτίδης Σάββας - Μικροβιολόγος

Πολιτική Ποιότητας - ISO

Το Εργαστήριο δίνει μεγάλη βαρύτητα στην ποιότητα των υπηρεσιών του και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων (quality control) η οποία διασφαλίζεται με τον συνδυασμό των εξής παραμέτρων:


  • Αυστηρό και καθημερινό ενδο-εργαστηριακό έλεγχο της ευαισθησίας και ειδικότητας των αντιδραστηρίων, με τη χρήση πρότυπων ορών (controls) αναγνωρισμένων οίκων
  • Συνεχή έλεγχο καλής λειτουργίας - συντήρηση των οργάνων, συσκευών και αναλυτών
  • Τεχνολογική αρτιότητα με διαρκή εκσυγχρονισμό
  • Συνεχή και σχολαστικό έλεγχο όλων των παραμέτρων της αναλυτικής διαδικασίας
  • Εξελιγμένο σύστημα καταχώρισης εξετάσεων ασθενών (με χρήση bar-code)
  • Συνεχής επιμόρφωση επιστημονικού προσωπικού
  • Αυστηρά κριτήρια για την επιλογή και συνεχή αξιολόγηση των συνεργαζόμενων εταιριών

Ως αποτέλεσμα της ανωτέρω προσήλωσης στην ποιότητα και την αξιοπιστία το εργαστήριο είναι πιστοποιημένο με ISO 9001 Bureau Veritas.

Η διαπίστευση αυτή προσφέρει υψηλη ποιότητα και αξιοπιστία των αποτελεσμάτων καθώς και μείωση της πιθανότητας εμφάνισης σφαλμάτων σε προαναλυτικό, αναλυτικό και μετα-αναλυτικό επίπεδο (iso.org)