Σαλτίδης Σάββας - Μικροβιολόγος

Ειδικές Εξετάσεις

Ειδικές Εξετάσεις

Στο εργαστήριο μας εκτελείται πλήθος ειδικών εξετάσεων όπως ενδεικτικά:


  • Μοριακές εξετάσεις: Έλεγχος Μεταλλάξεων
  • Έλεγχος Ιστοσυμβατότητας HLA
  • Καρυότυπος Περιφερικού Αίματος
  • Ποιοτική και Ποσοτική Ανάλυση Γονιδιώματος Ιών
  • Έλεγχος Αλλεργιογόνων(τεστ αλλεργίας)

Διενεργούνται και άλλες ειδικές εξετάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.