Σαλτίδης Σάββας - Μικροβιολόγος

Βιοχημικές Εξετάσεις

Βιοχημικές Εξετάσεις

Στο βιοχημικό τμήμα διενεργούνται όλες οι βιοχημικές εξετάσεις. Ενδεικτικά αναφέρονται:


  • Έλεγχος Διαβήτη: Σάκχαρο, Γλυκοζυλιομένη Αιμοσφαιρίνη, Καμπύλη Σακχάρου.
  • Έλεγχος Ηπατικής Λειτουργίας: SGOT, SGPT, γ- GT κ.α.
  • Έλεγχος Νεφρικής Λειτουργίας: Ουρία, Κρεατινίνη κ.α.
  • Πλήρες Λιπιδαιμικό Προφίλ: Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια, HDL, LDL, Αθηρωματικός Δείκτης, Apo A, Apo B, LpΑ κ.α.
  • Ηλεκτρολύτες: Κάλιο, Νάτριο, Ασβέστιο, Φώσφορος, Μαγνήσιο και άλλοι ηλεκτρολύτες.
  • Καρδιακά Ένζυμα: CPK, CK-MB, Ομοκυστεΐνη κ.α.
  • Βιοχημικές εξετάσεις ούρων(Κρεατινίνη, Λεύκωμα, Μικροαλβουμίνη κ.α.) σε τυχαίο δείγμα ούρων είτε σε συλλογή ούρων 24ώρου.
  • Επίσης διενεργούνται και ειδικές βιοχημικές εξετάσεις για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.